[Main page][Title page][Library][Maps][Collections][Favorite links][Archives project news]

 

 

News of project. Навiны праекта

 

"Павет" пераехаў на свой адрэс http://pawet.net

"Pawet" was moved http://pawet.net

 

 


30.09.2006 - Генеалагія роду Тальмонтаў. Genealogy of Talmont family. Герб Дэмброва. Herb h. Dąbrowa
15.07.2006 - V. Rakicki  "Belarusian Atlantis (Belarus -"Terra incognita")". В. Ракiцкi "БЕЛАРУСКАЯ АТЛЯНТЫДА"
30.06.2006 - Генеалагія роду Сямашак. Genealogy of Siemaszko family. Герб Лебедзь. Herb Łabędz
24.06.2006 - Family tree of Cedroński. Генеалагія  роду Цэдроньскіх. Герб Ястрабец. h.Jastrzębiec
17.06.2006 - Composer K. Horcki. Опера К. Горскага «Маргер»
10.06.2006 - What understanding of death was at nobility of the Great princedom. Як разумела сьмерць шляхта Вялікага Княства Літоўскага
28.05.2006 - Family divorce in medieval Belarus. Развод у старадаўнім беларускім грамадзтве
14.05.2006 - S. Piasecki. "Notes of the officer of Red Army". Сяргей Пясецкі "Запіскі афіцэра Чырвонай Арміі" (ад 17 верасня1939 г.)
02.05.2006 - Pamiętnik Darii Kostenko (Pl)
01.05.2006 - Абдзіраловіч Ігнат. "АДВЕЧНЫМ ШЛЯХАМ. Дасьледзіны беларускага сьветагляду" 

Happy Easter! I wish success to you and your family !
З Вялікаднём! Смачнага яйка!08.04.2006 - Kraucewich A. "The Lives Of The Grand Dukes Of Lithuania. Mindauh. The Birth Of The State" (En) 
02.04.2006 - Dasha Kostenko's  "March diary",  about a situation in Minsk at March, 2006 (En)   "Мартовские дневники" Даны о "майдане" в Минске (Ru)
01.04.2006 - "Old Poland" of Michal  Baliński. Distict of Lida city. "Starożytna Polska" Michała Balińskiego. Powiat Lidzki (Pl) 
26.03.2006 - Nobility Lida district in revolt of 1863. Лідская шляхта ў паўстанні 1863 года
11.03.2006 - The guidebook across Lithuania і Belarus. Przewodnik po Litwe i Białejrusi (Pl)
04.03.2006 - History of a monument of Francichak Skaryna in the  Lida city. Лiда - горад Скарыны. Да 10-годдзяў помніка Францішку Скарыну ў Лідзе  
25.02.2006 - Nakaznuch's memory about WW2. В маленьком городе Лида: что я ещё помню о войне, Устинова (Наказных) Н. К.  
18.02.2006 - Georgi Galenchanko."The development of the noble democracy in Grand Duchy of Lithuania in the 16–18 c." Георгі Галенчанка. "Развіццё шляхецкай дэмакратыі ў Вялікім княстве Літоўскім у ХVІ-ХVІІІ ст."   Георгий Галенченко. "Шляхетская демократия" в Великом княжестве Литовском XVI-XVIII вв." (Ru)  
05.02.2006 - M. Szimieliewicz. Lida city and castle. М. Шимелевич. Город Лида и Лидский замок (Ru).  Гэта базавы артыкул пачатку 20 ст., з гэтага артукула пачалося сучаснае лідскае краязнаўства.
29.01.2006 - Kościeniew. Касценеў (Pl)
14.01.2006 - Sapiehi, ducal family. Род князеў Сапегаў

 

Вяселых каляд i з Новым Годам !
Merry Christmas and Happy New Year !

 

"Pawet" is now 6 years old!
Thanks to all the friends who worked with me to create this project !

  "Павету"   6 гадоў ! 
Шчыры дзякуй усім тым хто дапамагаў увесь гэты час!
 18.12.2005 - Дубавец Сяргей "Праект Беларусь"  i  Акудовіч Валянцін " Разбурыць Парыж. Два няспраўджаныя эсэ" 
10.12.2005 - Lida district in the Metrica of the Grand Duchy of Litva. Лідскі павет у Метрыке літоўскай
03.12.2005 - Verses of stranger 2 . Вершы незнаёмкі 2. "Hope". "Надзея" (Ru)
26.11.2005 - Hajciuniszki. Гайцюнішкі
20.11.2005 - 150 год таму назад памер Адам Міцкевіч ...  150 years ago was died Adam Mickiewicz
05.11.2005 - Нарэшце цалкам, Memory from Dzitriki village (etnograhy, memory). ДЗІТРЫКІ, згукі заснуўшай цывілізацыі
22.10.2005 - Legends of Babry village. Паданні вёскі Бабры
10.10.2005 - Ales Ancipienka. "Notes about belarusinan's  mentalities". Алесь Анціпенка. "Зацемкі на палях беларускай мэнтальнасьці" 
01.10.2005 - History of catholic parishs in Ishalna. Гісторыя парафіі ў Ішчалне 
18.09.2005 - Lida city from the satellite. Ліда са спутніка, прыкладна 2004 г.
03.09.2005 - J. Jakimowicz. Architecture of Belarus in the ХVI-middle of XVII century. Ю.А.Якимович. Зодчество Беларуси ХVI—середины XVII в. Выбарка па Лідскаму павету і навакол (Ru)


03.07.2005 - Zenon Skuza. Krystyna Wojda "Szlakiem Adama Mickiewicza po Białorusi" (Pl)
25.06.2005 - Induglence in Trokeli, 2003. Фэст у Тракелях, 2003 г.
12.06.2005 - Memory about holocaust in Lida city. Знішчэнне лідскіх яўрэяў
04.06.2005 - Lida city modern map. Сучасная мапа Ліды
27.05.2005 - Catholik priests in rebellion 1963. Лідскія ксяндзы ў студзеньскім паўстанні 1863 г. 
21.05.2005 - Kraucewicz A. "Ethnic identification of the Great duchy Litva (Lithuanian)". Краўцэвіч А. "Этнічная ідэнтыфікацыя ВКЛ"
15.05.2005 - Kraucewicz A. "Gedymin's castle". Краўцэвіч А. "ЗамкіІ Гедыміна пры заходняй мяжы Літвы" 
14.05.2005 - Kraucewicz A. "Historical topography of Lida city".  Краўцэвіч А. "Гістарычная тапаграфія горада Ліда"
08.05.2005 - Dworzyszcze i Trokiele. Dworysha and Trokeli (Pl)


Happy Easter! I wish success to you and your family ! З Вялікаднём! Смачнага яйка!

 


20.03.2005 - Krawcewicz A.  "Białoruś — Wielkie Księstwo Litewskie. Państwo i stosunki etniczne"  (Pl) 
19.03.2005 - Barbara Radziwill, great duke of Litwa and Polish queen. Барбара Радзівіл, вялікая княгіня літоўская і каралева польская
13.03.2005 - History of military air base in Lida city, (1919 – 1939). Лідскі вайсковы аэрадром (1919 – 1939) 
12.03.2005 - Uladzimir Logah's memory. Recollection of Mayor city, in 1969-1980. Успамiны мэра горада ў 1969-1980 гг."ГОРАД ЛІДА Ў МАІМ ЖЫЦЦІ"
06.03.2005 - Newspaper "Svaboda" (Freedom) -100 years.  Газеце  “Свабода” -100 гадоў
05.03.2005 - Lidzianie XX wieku (Pl)
27.02.2005 - History of education in Lida city. Гісторыя адукацыі ў Лідзе
26.02.2005 - Librarys in Lida city. Бібліятэкі Ліды
20.02.2005 - Climate of Lida region (1963-2002). Клімат Лідчыны (1963-2002)
13.02.2005 - Trusau A. "Сastles in Lida, Krewo, Nawahrudak, Hrodna". Трусов А. "Мураваная варта. Замкі ў Лідзе, Крэва, Навагрудку, Гродна"
12.02.2005 - " Świadectwo ukończenia szkoły" w Berdówce, 1929. From Kazimierz Niechwiadowicz. Атэстат аб заканчэнні земляробчай школы ў Бердаўце, 1929 г.
06.02.2005 - About I. Domeyko. Да пытання нацыянальнага самавызначэння Ігната Дамейкі
05.02.2005 - Біл Гейтс "Дарога ў будучыню" 
22.01.2005 - Czesław Nieman (Pl)  Czeslaw Nieman (En)
15.01.2005 - New Year's holidays in Belarus, 18-19 centuries. От Сильвестра — до Нового года
18.12.2004 - Holocaust in Lida city. Знішчэнне лідскіх яўрэяў
11.12.2004 - Property of the main Catholic church in Lida city, 1882. Iнвентарны вопіс Лідскага фарнага касцёла, 29 траўня 1882 г.  
04.12.2004 - Czesław Malewski "Wykaz alfabetyczny z 1844 r. majątków pow. lidzkiego"
28.11.2004 - General Stefan Mokrecki. Генерал Стэфан Макрэцкі   
27.11.2004 - Dajnova princedom. Дайнава - забытае княства
20.11.2004 - Stanisław Bonifacy Jundziłł (Pl) Станіслаў Баніфацый Юндзіл  
23.10.2004 - Dziamidau Mikola. Мікола Дзямідаў -- беларускі нацыянальны дзеяч з роду Каліноўскіх
11.10.2004 - Names of streets of the Lida city. Урбанонімы горада Ліды
02.10.2004 - Adam Boniecki "Genealogia elit polsko-litewskich", powiat Lidzki (Pl) 
25.09.2004 - Memory from Dzitriki village (etnograhy, memory). ДЗІТРЫКІ, згукі заснуўшай цывілізацыі
11.09.2004 - Kościół greko-katolicki w Lidzie i Ziemi Lidzkiej (Pl)
10.07.2004 - Lida district in "Slownik Geograficzny" (En)
01.07.2004 - Genealogic tables of ancient belarusians familys of ducal and magnates at 12-18 century. Генеалагічныя табліцы старадаўніх княжацкіх і магнацкіх беларускіх родаў 12-18 ст.
26.06.2004 - Family tree of Narbutt. Drzewo genealogiczne rody Narbutt. Генеалагічнае дрэва роду Нарбут
19.06.2004 - Holsznskie,  ducal family.  Князі Гальшанскія
12.06.2004 - Ludwik Narbutt. Вайсковы начальнік Лідскага павета грамадзянін Нарбут
05.06.2004 - J. Chrul's memory. Odnowione Krzyże (Pl)
30.05.2004 - "Уроки духовности". Метадычныя распрацоўкі настаўніка
27.05.2004 - "Ты будзеш звінець, мая родная мова!" Сцэнары школьных свят
21.05.2004 - Narbutt family of Lida district. Нарбуты лідскія
15.05.2004 - Leonid Smilovitsky (Ph. D), "A Belorussian Border Shtetl in the 1920s and 1930s: The Case of Turov"
09.05.2004 - Irena Reznik. The professional German language translator.  Сайт аб Беларусі на нямецкай мове
08.05.2004 - "Ludwik Narbutt"  (Pl) Pawel Komorowski, Aleksander Kofyszko, Warszawa-Lida 1999 Wyd. Retro-Art
01.05.2004 - Герасимович Н.Ф. "Стеклозавод "Неман" Краткий обзор становления и развития К 120-летию основания завода"   
03.04.2004 - 5 pulk lotniczy. 5-th aviation regiment (Pl)
28.03.2004 - Генерал Кіпріян Кандратовіч на службе БНР. General K.Kandratowicz and Belarusian Popular Republic
20.03.2004 - "Шлюбныя войскі" Мiрона Бранiслава Нарбута, працяг найцікавейшых мемуараў лідзяніна 19-га стагозя, са старонкі "ЛIДА I ЛIДЗКI ПАВЕТ 150 ГАДОЎ ТАМУ"
14.03.2004 - От автора. Катастрофа евреев в Белоруссии, 1941-1944гг. (Тель-Авив,2000г.), 432 с.   Author’s Foreword. Holocaust in Belorussia, 1941-1944 (Tel Aviv, 2000), 432 pp. (Russian)
13.03.2004 - Предисловие.  Л.Смиловицкий. Катастрофа евреев в Белоруссии, 1941-1944 гг. (Тель-Авив, 2000 г.), 432 с.    Preface by Daniel Romanovsky. Dr. Leonid Smilovitsky. “Holocaust in Belorussia, 1941-1944” (Tel Aviv, 2000) 
06.03.2004 - Jan Sehen (1911-1994) memory. Lida (1938-1939) 5-ty Pulk Lotniczy, szkola rzemieslnicza (Pl)
29.02.2004 - Leonid Smilovitsky, Ph. D., "Гетто Белоруссии - примеры геноцида" Публікую другую частку кнігі д-ра Л. Смілавіцкага (Іерасалім).
28.02.2004 - Leonid Smilovitsky, Ph. D., "Свидетели нацистского геноцида евреев на территории Белоруссии в    1941-1944 гг." частка кнігі д-ра Л. Смілавіцкага, дасланую аўтарам з Іерасаліму.
22.02.2004 - Czobat A. "Essay about a modern political and spiritual situation"    А. Чобат. "Крэсы. Да гісторыі беларускай дурнаты: Ліда" 
21.02.2004 - У інтернетовым магазіне "East view" ( East view Publikacations, Ins. 3020 Harbor Lane N. Minneapolis MN 55447 USA ) магчыма купіць маю кнігу "Ліда на старых паштоўках ..." , гэта будзе каштаваць усяго $13,45
15.02.2004 - Cultural Jewish Public Association of Lida city. Мемориально-культурное еврейское общественное объединение  города Лида, новы сайт "Павета"
14.02.2004 - Kraucewicz A.  "Creation of the Great Princedom Lithuanian".  Краўцэвіч А. "Стварэнне Вялікага Княства Літоўскага"
08.02.2004 - "Lidski kurier", цалкам запрацаваў інфармацыйны сэрвіс "Павета". Гарадскіх навін няма, не бачу сэнсу.
07.02.2004 - History of military air base in Lida city, planes (1914-1916). Лідскі вайсковы аэрадром, частка 2 
01.02.2004 - Information about towns and villages in Lida district Інфармыцыя аб населеных пунктах лідскага павета
30.01.2004 - старонка Bruno Mirkowski. Бруна Міркоўскі  (Ru)  і новыя аповесці былога лідзяніна ЧУЧИ - ДИТЯ ОБАЛДЕВШЕЙ ВДОВЫ  і  "KAMAMARAN"
25.01.2004 - Lida-related web sites. Каталог лідскіх сайтаў.
Абноўлена старонка Sergej Gerasimovich "Texts of songs". Сяргей Герасiмовiч "Тэксты песняў"
24.01.2004 - Tkachev M. "Castles of Belarus". Ткачёв М.А. "Замки Белорусси"  (Ru) 
23.01.2004 - Трэцяя частка, 24 балады  cпеваў пра даўніх ліцьвінаў да 1434 года
18.01.2004 - Главы  Гiсторыя горада. City history,   Эканоміка горада ў 20 - 30-х гадах. Economy of city in 20 - 30 years (падрабязнае апiсанне Лiдскага бiзнесу таго часу)Ліда, тэлефонны даведнік 1934 г., Водгукі на кнігу "Ліда на старых паштоўках ... " у прэссе.
Новыя ці моцна перапрацаваныя главы з кнігі адміна "Павета": "Ліда на старых паштоўках ..."  Дарэчы ёсць ва ўсіх бібліятэках горада.
17.01.2004 - Lipniszki i Piłsudski. Ліпнішкі і Пілсудскі (Pl)
12.01.2004 - На старонке Іншыя вулiцы. Other parts and streets of the city дадаў паштоўку № 86а Садовая вуліца 
11.01.2004 - Lipniszki. Ліпнішкі (Pl)
10.01.2004 - Абноўлены дызайн галоўных старонак

 "Павет" пераехаў на http://lida.hrodna.by
"Pawet" was mowed http://lida.hrodna.by


21.12.2003 - "Ліда на старых паштоўках ..." , дадана 50 новых паштовак, перароблена і павялічылася глава гісторыі горада, шмат новай інфармацыі. 
20.12.2003 - Jan Czaczot. Ballads about age-old litwians, earlier 1434.  Ян Чачот "Спевы пра даўніх ліцьвінаў да 1434 года"
14.12.2003 - Trusau A. History of Lida city castle. Трусов А. Древних стен возраждение.Прошлое и настоящее Лидского замка  (Ru)
13.12.2003 - Trusau A. History of Lida city castle. Трусаў А. Старадаўніх муроў адраджэнне. Мінулае і  сучаснасць лідскага замка 
07.12.2003 - Змяніў Форум
06.12.2003 - Induglence in Trokeli, 2003. Odpust w Trokielach 2003. Фэст у Тракелях, 2003 г. (Pl)
29.11.2003 - Літаратурны часопіс "Ад Лiдскiх муроў № 6"
23.11.2003 - Жырмуны Лідскага раёна
22.11.2003 - Дадаў 40 новых малюнкаў, перапрацаваў, паправіў шмат памылак на сайце НАПАЛЕОН ОРДА NAPALEON ORDA   ВЭБ-праекта "Павет"
15.11.2003 - Verses of stranger. Вершы незнаёмкі   (Ru)
07.11.2003 - Writers of the city of Lida. Літаратурная Лідчына
01.11.2003 - Priest Leoncjusz Kacperek. Ksiądz Leoncjusz Kacperek (Pl)
25.10.2003 - Успаміны аб Лідзе канца 19 стагоддзя
18.10.2003 - Абноўлены дызайн галоўнай стронкі.
11.10.2003 - Map of Lida district and the surrounding area. Мапа вакол Ліды, 1:200000
04.10.2003 - Дадаў чарговы сайт "Павета"  "The Belarusian castles on images of Vazep Drazdovich. Беларускія замкі на малюнках Язэпа Драздовіча"
27.09.2003 - Family tree of Eliaszewicz.  Генеалагічнае дрэва роду Эльяшевічаў. Герб РУДНIЦА (Наступ).  h.Rudnica (Następ)
13.09.2003 - Czesslaw Malewski "Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku" , выдатная, найцікавейшая кніга.
06.09.2003 - Дадаў новы сайт "Павета" "Лідская генеалогія, Genealogy of the inhabitants and former inhabitants of Lida and district"
03.07.2003 --- Абноўлены дызайн старонкі "Храмы Лідчыны на фотаздымках Яна Балзункевіча"
21.06.2003 --- Абноўлена старонка  Favorite links
01.06.2003 --Bibliography of history of the Belarusian Popular Republic, works  published 2000 to 2002. Бібліяграфічны агляд гістрыі БНР у працах 2000-2002г
24.05.2003 --- Абноўлены дызайн старонкі Maps of Lida city and district. Мапы  Лiдчыны
10.05.2003 --- Priest Antoni Twarowski .Ksiądz Antoni Twarowski (Pl) 
01.05.2003 --- Minister of defense general K.Kandratowicz. Міністр БНР, генерал Кіпрыян Кандратовіч

20.04.2003 --- Абноўлены дызайн старонкі "Title. Contents of project"
12.04.2003 --- Virtual guide. Вiртуальная вандроўка part 2
05.04.2003 --- Priest Alfons Borowski. Ksiądz Alfons Borowski (Pl)
22.03.2003 --- Абноўлены дызайн старонкі: Collections of project "History and culture of Lida city and district"
08.03.2003 --- History of catholik church in Krupovo. З гісторыі крупаўскага касцёла
01.03.2003 --- Priest Adam Sztark. Ksiądz Adam Sztark (Pl)
22.02.2003 --- На старонке "Postcards which were sent by readers. Паштоўкі дасланыя чытачамі" дадаў паштоўку дасланую  Bruno Mirkowski.
08.02.2003 ---Memory book about Lida city, athour - Bruno Mirkowski (ZIP). Кніга ўспамінаў Бруна Міркоўскага "Пад простым вуглом" (ZIP) (Ru)
19.01.2003 --- Priests Wincenty Laban i Lucjan Mroczkowski. Kapłani z Lidy Słobódki - Ks. Wincenty Łaban i ks. Lucjan Mroczkowski (Pl)
08.01.2003 --- History of military air base in Lida city, dirigible balloons. Лідскі вайсковы аэрадром (1907 – 1915) 
14.12.2002 --- City map, 1937. Мапа горада, 1937 г.
07.12.2002 --- .Janusz Sehen's memory.Wspomnienie o Lidzie z końca XIX wieku. Успаміны аб Лідзе канца 19 стагоддзя. (Pl)
01.12.2002 --- Studying of local lore in Lida (1920 - 1930). Краязнаўчая работа ў Лідзе (20-я - 30-я гг.)
16.11.2002 --- WIERSZ LUCYNĘ BOBRYK   WIERSZ DLA UCZESTNIKÓW VII ŚWIATOWEGO ZJAZDU LIDZIAN NAPISANY PRZEZ MIESZKAJĄCĄ W LIDZIE PANIĄ LUCYNĘ BOBRYK (Pl)
03.11.2002 --- Art-gallery of Ferdynand Ruszczyc . Галерэя малюнкаў Фердынанда Рушчыца
02.11.2002 --- "Lida" ship. Statek "Lida"  (Pl)
20.10.2002 --- Janiny Kirol's memory  Успаміны Яніны Кірол запісанныя Казімірам Нехвядовічам   (Pl)
05.10.2002 --- Post cards which were sent by readers. Паштоўкі дасланыя чытачамi
20.09.2002 --- Аўтавакзал ў Лiдзе (By}    Dworzec autobusowy w Lidzie (Pl)
05.09.2002 --- Irena Hryncewicz "Moim rodakom" Ірена Грынцевіч."Маім землякам"(Pl)
05.08.2002 --- General K.Kandratowicz. Генерал Кіпріян Кандратовіч 
20.07.2002.---Database of Lida in Belarusian States Archives.  Матэрыялы аб Лiдзе ў дзярж.  архiвах.  part 2
15.07.2002 ---Foundry and machine-building factory of brothers Szapiro in Lida, 1914. Лідскі чыгунна-ліцейны і машынабудаўнічы завод братоў Якава і Эбера Шапіраў у 1914 годзе


лiпень 2002 г.  --- "Павет"   пераехаў на www.pawet.narod.ru

 

Archives project news, 1999-2002. Архіў абнаўленняў, 1999-2002

 

[Main page][Title page][Library][Maps][Collections][Favorite links][Archives project news]


Hosted by uCoz